History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Bert Vereycken spreekt met filosoof Johan Braeckman
August 01, 2016 05:40 AM PDT
itunes pic

Is iemand die zich met filosofie bezighoudt, een wereldvreemd wezen in een ivoren toren, met het hoofd hoog in de wolken? Zo’n ivoren-toren-wezen is de Gentse professor Johan Braeckman alvast niet, integendeel. Braeckman staat met beide voeten op de grond, kijkt in een breed perspectief naar alles wat des mensen is en kan daar – hij is een begenadigd spreker – bijzonder boeiend over praten. Studeren deed hij aan drie universiteiten: Brussel, Californië en Gent. In datzelfde Gent zit hij al lang niet meer als student op de banken, maar doceert hij nu zelf wijsbegeerte. Hij schreef diverse boeken, o.m. over Charles Darwin en de evolutietheorie, onder de titel ‘Darwins Moordbekentenis’. Samen met zijn collega Maarten Boudry publiceerde hij ‘De ongelovige Thomas heeft een punt’ (Daisy 20101, speelduur 14:20). Dit boek gaat over de valkuilen die het kritische denken bedreigen. Zijn grote mentor was destijds professor Etienne Vermeersch. De samenwerking met Vermeersch resulteerde in een dikke turf over de geschiedenis van de filosofie. Titel: ‘De rivier van Herakleitos’ (Daisy 18599, 20:38). U hoort Johan Braeckman in een indringend gesprek met Bert Vereycken.

Frieda Van Wijck interviewt Stefan Hertmans over zijn boek 'Oorlog en terpentijn'
August 01, 2016 05:58 AM PDT
itunes pic

‘Oorlog en terpentijn' vertelt het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden. In de jaren tachtig kreeg Stefan Hertmans van zijn grootvader een paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te openen tot hij het wél deed en er onvermoede geheimen in vond. Het leven van zijn grootvader bleek getekend te zijn door armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. De jarenlange fascinatie van Stefan Hertmans voor het leven van zijn grootvader bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van ‘Oorlog en terpentijn’ (Daisy 21826, 12:56) waarmee hij onlangs de Ako-Literatuurprijs won.
Frieda Van Wijck, die in de Raad van Bestuur van Luisterpunt zetelt, had op onze opendeurdag een gesprek met Stefan Hertmans.

Een gesprek met Christophe Vekeman over zijn boek 'Hotel Rozenstok'
August 01, 2016 06:13 AM PDT
itunes pic

Eindelijk heeft de drieënveertigjarige Christophe Vekeman de pen aan de wilgen gehangen: hij zal geen boeken meer schrijven. Gevolg is wel dat hij zich nu een plaats op de arbeidsmarkt en in ‘het échte leven’ dient te verwerven, wat voor een ouder wordende zonderling als hij niet zeer evident is.

Om zich te bezinnen over zijn toekomst, beslist hij af te reizen naar het Noord-Nederlandse stadje L., waar hij voor de geplande duur van zeventien dagen in het aftandse ‘Hotel Rozenstok’ intrekt. Van dan af lijkt de grens tussen zijn fantasie en de werkelijkheid alsmaar meer te vervagen. Of is ook dát maar schijn?

‘Hotel Rozenstok’ is een grandioze afrekening met de realiteit en de wereld, en een uitzonderlijk geestige, spannende ode aan de liefde en de verbeelding. Christophe Vekeman spaart niemand in dit boek, niet zichzelf, en niet de rest van de mensheid. Enkel Wanda.

Christophe Vekeman las ‘Hotel Rozenstok’ zelf in bij Luisterpunt. (Daisy 23061, 5:36)

Jean Bos interviewt professor Theo d'Haen over de Amerikaanse schrijver John Steinbeck
August 01, 2016 06:08 AM PDT
itunes pic

Luister naar een gesprek over John Steinbeck tussen Jean Bos, voorzitter van de Gebruikersraad van Luisterpunt, en professor Theo d’Haen die aan de KU-Leuven Amerikaanse literatuur doceert. Beide heren hebben het uitvoerig over Steinbecks boek: ‘The Grapes of Wrath’, ‘De druiven der gramschap’ (Daisy 11508, 23:13). Schokkend en controversieel was dit klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet John Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat ‘De druiven der gramschap’ een lofzang op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.

Luisterpuntdirecteur Geert Ruebens interviewt Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge, over de bijbel
August 01, 2016 10:16 PM PDT
itunes pic

Luisterpuntbibliotheek heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde (afgekort BLL) werk gemaakt van de productie van de Bijbel in zowel Daisy-luistervorm als in braille. Vooral de Daisy-audio versie met Vlaamse stemmen heeft veel werk en tijd gevergd. Niet minder dan 25 vrijwillige inlezers, gerekruteerd via het weekblad ‘Kerk en Leven’, hebben de ruim 70 Bijbelboeken ingelezen.
BLL en Luisterpunt hebben de Bijbel-productie met de nodige luister op 22 september gelanceerd in het Grootseminarie in Brugge. Het was mede onder impuls van Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, dat eind 2012 BLL en Luisterpunt de handen in elkaar sloegen en het productieproces hebben opgestart. Een ideale aanleiding voor ‘Knetterende Letteren’ dus om nader kennis te maken met bisschop De Kesel en hem te polsen naar zijn visie op christendom en maatschappij, op de hedendaagse betekenis van de Bijbel en naar zijn eigen literaire interesses.
Geert Ruebens, directeur van Luisterpunt, trok naar het stijlvolle bisschopshuis in het centrum van Brugge, voor een interessant gesprek. Gezien Jozef De Kesel en Geert Ruebens beiden afkomstig zijn uit hetzelfde Oost-Vlaamse dorp Adegem en elkaar dus al lang kennen, kon er vriendelijk worden getutoyeerd…

Bert Vereycken spreekt met Johan Op de Beeck over zijn boeken over Napoleon
August 01, 2016 10:21 PM PDT
itunes pic

Op 18 juni 1815 – deze maand precies 200 jaar geleden – leed Napoleon een verpletterende nederlaag in de Slag van Waterloo. Voor de man die zichzelf tot keizer van Frankrijk had gekroond en die zowat heel Europa aan zijn voeten had gelegd, was Waterloo de definitieve ondergang. De carrière van Napoleon is uniek in de wereldgeschiedenis. Historici plaatsen hem in de absolute top van de invloedrijkste figuren aller tijden.
Over deze reus schreef Johan Op de Beeck vier kanjers van boeken, tweeduizend bladzijden in totaal. Het is bijzonder appetijtelijke lectuur, maar een mens vraagt zich af hoe de auteur daar de tijd voor vond, want zijn agenda zit eivol. Vlaanderen leerde Op de Beeck in de jaren tachtig kennen als het gezicht van het VRT-journaal. In 1990 verliet hij de Reyerslaan om er later toch weer terug te keren: hij werd o.m. netmanager van Canvas en Ketnet. Intussen had hij in de televisiewereld alle waters doorzwommen. Hij richtte TV Limburg op, werkte voor Kanaal Z en gaf in Lyon leiding aan de internationale nieuwszender Euronews. Een andere internationale uitschieter was een nominatie in Hollywood voor één van zijn documentaires. Momenteel is Johan de spilfiguur van ‘Op de Beeck & Partners’, een media-adviesbureau en vandaag zit hij bij ons in de studio. Hij wordt geïnterviewd door Bert Vereycken.

Een gesprek met Monique Van den Abbeel over haar boek: 'Graag zien: blinde mama, sterke vrouw'
August 01, 2016 10:30 PM PDT
itunes pic

Je zou ook eens moeten binnenspringen, thuis bij Monique Van den Abbeel. Als ze de deur openmaakt, word je tegelijk begroet door de hond en twee levendige peuters die ze opvangt in crisissituaties. Zelf weet ze ook maar al te goed wat het is om als kind af en toe alleen op de wereld te staan. Binnen krijg je een zuinig knikje van Robin, haar puberzoon van veertien. In de woonkamer staan foto's van Monique op de surfplank, tijdens de tangoles, op het podium tijdens een theatervoorstelling. Pas aan de manier waarop ze koffie inschenkt - met een vinger in het kopje - merk je dat er 'iets' met haar is. Monique kan niet zien. Maar dat beschouwt ze zelf niet als een beperking, de anderen soms helaas wel. Haar levensverhaal is een aanstekelijke boodschap van een passionele vrouw die het woord 'opgeven' niet kent. 'Alleen in de liefde ben ik stekeblind', zegt ze. Maar wie niet? Monique Van den Abbeel las haar boek ‘Graag zien: blinde mama, sterke vrouw’ zelf in. (Daisy 23518, 4:18)

Mark De Haeck interviewt Frans Denissen over de Decamerone van Giovanni Booccaccio
August 01, 2016 11:19 PM PDT
itunes pic

De Decamerone geldt als een van de absolute meesterwerken uit de wereldliteratuur, niet alleen vanwege de virtuoos vertelde verhalen, maar ook door het ingenieuze raamwerk waarin die verhalen zijn ingebed. De Decamerone wordt wel gezien als de 'wereldlijke' tegenhanger van de Divina commedia, al was het maar vanwege de honderd verhalen tegenover Dantes honderd canto's. Maar de Decamerone is meer; het is de verheerlijking van het menselijk vernuft, van het improvisatievermogen, van het rake woord, van de vriendschap, en van de liefde - zowel geestelijk als lichamelijk. Daarbij wijst Boccaccio geregeld op de waarde van het vertellen zelf, dat behalve amuseert ook levens kan redden. De tien vertellers overleven de pest. De Decamerone werd kort na 1348 geschreven en heeft sindsdien telkens weer nieuwe lezers getrokken. De verhalen van Boccaccio werden ontelbare malen nagevolgd, maar nooit overtroffen. In deze nieuwe, alle details van het origineel recht doende, vertaling van Frans Denissen kan de lezer als nooit tevoren kennismaken met de subtiliteiten in de verhalen over vorsten, vorstinnen, ridders, jonkvrouwen, kooplieden, oplichters, gauwdieven, schilders, monniken en hoeren. (Daisy 21451, 33:19)

Een gesprek met professor emeritus Mark Van den Wijngaert over zijn boeken over de Tweede Wereldoorlog en over het Belgische koningshuis
August 01, 2016 11:25 PM PDT
itunes pic

Als het Belgische koningshuis de media haalt, komt meestal Professor Mark Van den Wijngaert in beeld. We horen en zien de professor op radio en televisie ter gelegenheid van een koninklijk huwelijk, een overlijden, een rel, een schandaal of een andere gebeurtenis. Bij het grote publiek is hij dan ook bekend als de eminente kenner van de monarchie. Maar Van den Wijngaert is veel meer dan dat. Zijn onderzoeksdomein gaat veel breder.
Tijdens zijn academische loopbaan aan de HUB (de Hogeschool–Universiteit Brussel) bestudeerde hij vooral de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, de Belgische politiek na 1945 en de Koude Oorlog. Over deze onderwerpen publiceerde hij tal van boeken. De gewezen professor is nu 75 jaar, maar hij blijft schrijven en hij trekt nog altijd als voordrachtgever het land rond. In het interview gaat het vooral over de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we een goede reden voor. Het is in deze meimaand van 2015 precies 75 jaar geleden dat WO II losbarstte: op 10 mei 1940 om precies te zijn. Zo begon een van de meest bewogen periodes uit de Belgische geschiedenis.
Mark Van den Wijngaert wordt geïnterviewd door Bert Vereycken.

Bert Vereycken spreekt met Guido Belcanto over zijn boek 'Geheime bekentenissen'
August 01, 2016 11:29 PM PDT
itunes pic

In de Vlaamse muziekwereld neemt Guido Belcanto een heel aparte plaats in. De zanger past in geen enkel vakje. Dat geldt trouwens niet alleen voor zijn carrière als chansonnier en liedjesschrijver, maar ook voor zijn hele manier van leven en denken. ‘Ik wist al als kind dat ik anders was dan anderen,’ schrijft Belcanto in zijn levensverhaal, getiteld ‘Geheime Bekentenissen.’ Hij publiceerde dit boek in 2009 en kwam de eerste hoofdstukken zelf inlezen bij Luisterpunt (Daisy 19814, 16:05). In zijn autobiografie neemt hij geen blad voor de mond. Open en bloot beschrijft hij onder meer de zware depressie die hem op de rand van de afgrond bracht, en zijn innerlijke tweestrijd over de vraag of hij al dan niet naar buiten zou treden als travestiet. Ook in het interview dat Knetterende Letteren met hem maakte, is hij doodeerlijk en toont hij zijn kwetsbare kant. De man die met hem praat, is Bert Vereycken.

Previous Page  |  Next Page