History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Albert Keersmaekers interviewt Wilfried Martens
November 22, 2016 07:00 AM PST
itunes pic

 
Een gesprek tussen Herman Van Rompuy en de voorzitter van Luisterpunt Albert Keersmaekers
November 04, 2016 01:55 AM PDT
itunes pic

Wijs en gevat gaat Herman Van Rompuy geen enkele delicate vraag of onderwerp uit de weg. Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid en welvaart in de Europese Unie? En hoe kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van Europa ervan overtuigen dat de toekomst ligt in Europese samenwerking? ‘Europa in de storm’ geeft een uniek en boeiend inzicht in het belang, de werking en de toekomst van Europa. Zo ziet Herman Van Rompuy Europa sterker uit de crisis komen als de onmisbare drager van de welvaart voor de volgende generatie.

Mark De Haeck interviewt Hugo Claus
August 22, 2016 04:13 AM PDT
itunes pic

Een hommage aan Hugo Claus.

Een gesprek met Bart Van Loo over Franse schrijvers, de Franse keuken, het Franse chanson, zijn Frans lief en Napoleon
August 01, 2016 04:36 AM PDT
itunes pic

Schrijver en conferencier Bart Van Loo heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een zeldzaam dubbeltalent. In ‘De wereld draait door’ slaagt de francofiel er telkens in om Matthijs van Nieuwkerk met open mond te laten luisteren en in het theater trekt hij volle zalen. Maar in de eerste plaats is Bart Van Loo natuurlijk de auteur van de alom geprezen ‘Frankrijktrilogie’ en van de bestseller ‘Chanson’. Als geen ander weet Van Loo bevlogenheid, humor en kennis van zaken te combineren. Zijn geprezen Frankrijktrilogie werd in 2011 voor het eerst samengebracht in één vuistdikke band bij de Bezige Bij. En nu is daar ook zijn nieuwste boek: ‘Napoleon: de schaduw van de revolutie’. Over de Franse Revolutie en Napoleon: twee tot de verbeelding sprekende homerische verhalen uit de westerse geschiedenis die samenkomen in een bevattelijke en zeer meeslepende vertelling (Daisy 23562, 19:57). Bert Vereycken van de Gebruikersraad van onze bibliotheek had dus meer dan stof genoeg voor zijn gesprek met… Bart Van Loo!

Bert Vereycken spreekt met filosoof Johan Braeckman
August 01, 2016 05:40 AM PDT
itunes pic

Is iemand die zich met filosofie bezighoudt, een wereldvreemd wezen in een ivoren toren, met het hoofd hoog in de wolken? Zo’n ivoren-toren-wezen is de Gentse professor Johan Braeckman alvast niet, integendeel. Braeckman staat met beide voeten op de grond, kijkt in een breed perspectief naar alles wat des mensen is en kan daar – hij is een begenadigd spreker – bijzonder boeiend over praten. Studeren deed hij aan drie universiteiten: Brussel, Californië en Gent. In datzelfde Gent zit hij al lang niet meer als student op de banken, maar doceert hij nu zelf wijsbegeerte. Hij schreef diverse boeken, o.m. over Charles Darwin en de evolutietheorie, onder de titel ‘Darwins Moordbekentenis’. Samen met zijn collega Maarten Boudry publiceerde hij ‘De ongelovige Thomas heeft een punt’ (Daisy 20101, speelduur 14:20). Dit boek gaat over de valkuilen die het kritische denken bedreigen. Zijn grote mentor was destijds professor Etienne Vermeersch. De samenwerking met Vermeersch resulteerde in een dikke turf over de geschiedenis van de filosofie. Titel: ‘De rivier van Herakleitos’ (Daisy 18599, 20:38). U hoort Johan Braeckman in een indringend gesprek met Bert Vereycken.

Frieda Van Wijck interviewt Stefan Hertmans over zijn boek 'Oorlog en terpentijn'
August 01, 2016 05:58 AM PDT
itunes pic

‘Oorlog en terpentijn' vertelt het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden. In de jaren tachtig kreeg Stefan Hertmans van zijn grootvader een paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te openen tot hij het wél deed en er onvermoede geheimen in vond. Het leven van zijn grootvader bleek getekend te zijn door armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. De jarenlange fascinatie van Stefan Hertmans voor het leven van zijn grootvader bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van ‘Oorlog en terpentijn’ (Daisy 21826, 12:56) waarmee hij onlangs de Ako-Literatuurprijs won.
Frieda Van Wijck, die in de Raad van Bestuur van Luisterpunt zetelt, had op onze opendeurdag een gesprek met Stefan Hertmans.

Een gesprek met Christophe Vekeman over zijn boek 'Hotel Rozenstok'
August 01, 2016 06:13 AM PDT
itunes pic

Eindelijk heeft de drieënveertigjarige Christophe Vekeman de pen aan de wilgen gehangen: hij zal geen boeken meer schrijven. Gevolg is wel dat hij zich nu een plaats op de arbeidsmarkt en in ‘het échte leven’ dient te verwerven, wat voor een ouder wordende zonderling als hij niet zeer evident is.

Om zich te bezinnen over zijn toekomst, beslist hij af te reizen naar het Noord-Nederlandse stadje L., waar hij voor de geplande duur van zeventien dagen in het aftandse ‘Hotel Rozenstok’ intrekt. Van dan af lijkt de grens tussen zijn fantasie en de werkelijkheid alsmaar meer te vervagen. Of is ook dát maar schijn?

‘Hotel Rozenstok’ is een grandioze afrekening met de realiteit en de wereld, en een uitzonderlijk geestige, spannende ode aan de liefde en de verbeelding. Christophe Vekeman spaart niemand in dit boek, niet zichzelf, en niet de rest van de mensheid. Enkel Wanda.

Christophe Vekeman las ‘Hotel Rozenstok’ zelf in bij Luisterpunt. (Daisy 23061, 5:36)

Jean Bos interviewt professor Theo d'Haen over de Amerikaanse schrijver John Steinbeck
August 01, 2016 06:08 AM PDT
itunes pic

Luister naar een gesprek over John Steinbeck tussen Jean Bos, voorzitter van de Gebruikersraad van Luisterpunt, en professor Theo d’Haen die aan de KU-Leuven Amerikaanse literatuur doceert. Beide heren hebben het uitvoerig over Steinbecks boek: ‘The Grapes of Wrath’, ‘De druiven der gramschap’ (Daisy 11508, 23:13). Schokkend en controversieel was dit klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet John Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat ‘De druiven der gramschap’ een lofzang op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.

Luisterpuntdirecteur Geert Ruebens interviewt Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge, over de bijbel
August 01, 2016 10:16 PM PDT
itunes pic

Luisterpuntbibliotheek heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde (afgekort BLL) werk gemaakt van de productie van de Bijbel in zowel Daisy-luistervorm als in braille. Vooral de Daisy-audio versie met Vlaamse stemmen heeft veel werk en tijd gevergd. Niet minder dan 25 vrijwillige inlezers, gerekruteerd via het weekblad ‘Kerk en Leven’, hebben de ruim 70 Bijbelboeken ingelezen.
BLL en Luisterpunt hebben de Bijbel-productie met de nodige luister op 22 september gelanceerd in het Grootseminarie in Brugge. Het was mede onder impuls van Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, dat eind 2012 BLL en Luisterpunt de handen in elkaar sloegen en het productieproces hebben opgestart. Een ideale aanleiding voor ‘Knetterende Letteren’ dus om nader kennis te maken met bisschop De Kesel en hem te polsen naar zijn visie op christendom en maatschappij, op de hedendaagse betekenis van de Bijbel en naar zijn eigen literaire interesses.
Geert Ruebens, directeur van Luisterpunt, trok naar het stijlvolle bisschopshuis in het centrum van Brugge, voor een interessant gesprek. Gezien Jozef De Kesel en Geert Ruebens beiden afkomstig zijn uit hetzelfde Oost-Vlaamse dorp Adegem en elkaar dus al lang kennen, kon er vriendelijk worden getutoyeerd…

Bert Vereycken spreekt met Johan Op de Beeck over zijn boeken over Napoleon
August 01, 2016 10:21 PM PDT
itunes pic

Op 18 juni 1815 – deze maand precies 200 jaar geleden – leed Napoleon een verpletterende nederlaag in de Slag van Waterloo. Voor de man die zichzelf tot keizer van Frankrijk had gekroond en die zowat heel Europa aan zijn voeten had gelegd, was Waterloo de definitieve ondergang. De carrière van Napoleon is uniek in de wereldgeschiedenis. Historici plaatsen hem in de absolute top van de invloedrijkste figuren aller tijden.
Over deze reus schreef Johan Op de Beeck vier kanjers van boeken, tweeduizend bladzijden in totaal. Het is bijzonder appetijtelijke lectuur, maar een mens vraagt zich af hoe de auteur daar de tijd voor vond, want zijn agenda zit eivol. Vlaanderen leerde Op de Beeck in de jaren tachtig kennen als het gezicht van het VRT-journaal. In 1990 verliet hij de Reyerslaan om er later toch weer terug te keren: hij werd o.m. netmanager van Canvas en Ketnet. Intussen had hij in de televisiewereld alle waters doorzwommen. Hij richtte TV Limburg op, werkte voor Kanaal Z en gaf in Lyon leiding aan de internationale nieuwszender Euronews. Een andere internationale uitschieter was een nominatie in Hollywood voor één van zijn documentaires. Momenteel is Johan de spilfiguur van ‘Op de Beeck & Partners’, een media-adviesbureau en vandaag zit hij bij ons in de studio. Hij wordt geïnterviewd door Bert Vereycken.

Previous Page  |  Next Page